Inwentaryzacja żubrów z regionu Puszczy Białowieskiej
 

Została zakończona inwentaryzacja żubrów zamieszkujących Puszczę Białowieską i przyległe tereny. Coroczna inwentaryzacja odbywa się zimą, gdyż w tym okresie żubry zwykle gromadzą się przy miejscach dokarmiania, co ułatwia przegląd stada i oszacowanie jego liczebności i struktury (tj. liczebności dorosłych byków i żubrzyc, 2-3 letniej młodzieży oraz cieląt obojga płci). Niestety tym razem warunki okazały się wyjątkowo niesprzyjające, a żubry niechętne do współpracy. Urodzaj żołędzi i brak konkurencji ze strony dzików, których liczebność została znacznie zmniejszona z powodu ASF, spowodowały duże rozproszenie żubrów, przedkładających wysokoenergetyczne żołędzie nad przygotowane dla nich siano. Dodatkowo stosunkowo ciepła i mało śnieżna zima nie wymusiła na żubrach regularnego korzystania z miejsc dokarmiania.

Przez cały okres zimy pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego oraz nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka i Bielsk Podlaski prowadzili systematyczne obserwacje, mające ułatwić policzenie żubrów. Ustalenie pełnego stanu białowieskiej populacji żubrów okazało się jednak niemożliwe. Ostatecznie zaobserwowano 517 żubrów, w tym 66 cieląt.