Podsumowanie Akcji Czynnej Ochrony Płazów w Białowieskim Parku Narodowym
 

24 kwietnia raz jeszcze spotkaliśmy się w związku z tegoroczną „Akcją Płazy". Zaprosiliśmy młodych strażników ochrony przyrody - młodzież z ZS w Białowieży wraz z nauczycielem, oraz dorosłych ochotników, którzy w tym roku razem z Parkiem i szkołą pomagali ratować płazy, na warsztaty podsumowujące „płazi" temat. W trakcie zajęć zwróciliśmy uwagę na zagrożenia tych ważnych kręgowców oraz różnorodność na terenie Puszczy Białowieskiej.

Po wykładzie oraz części warsztatowej spotkania, nastąpił czas podziękowań. Pełni zapału do dalszej współpracy obiecaliśmy sobie wszyscy kontynuację dalszych wspólnych działań kolejnej Akcji Czynnej Ochrony Płazów. Na zakończenie, nawiązując do ochrony płazów, poszerzyliśmy odrobinę temat i korzystając z przypadającego w tym dniu parkowego święta - Europejskiego Dnia Parków Narodowych - przybliżyliśmy nieco ideę tego święta oraz walory przyrodnicze wszystkich 23 parków narodowych w Polsce.

Tegoroczna „Akcja Płazy", dzięki zaangażowaniu wielu dobrowolnych uczestników Akcji, jak zwykle odniosła wielki sukces przyrodniczy. W tym roku udało się zapewnić bezpieczeństwo niemal trzem tysiącom migrujących płazów.