"MATECZNIK BIAŁOWIESKI"

Ukazały się drukiem dwa numery kwartalnika popularnonaukowego naszego Parku „Matecznik Białowieski” (numer 1/2009 , numer 2/2009 ), a w nich ciekawe artykuły, piękne zdjęcia i konkursy. Zapraszamy do wnikliwej lektury i zechęcamy do wzięcia udziału w ogłoszonych w „Mateczniku” konkursach. Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania konkursowe przedłużamy do 15 sierpnia 2009 r.

Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 4/2008 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Zuzanna Dorożko, Elbląg; Irena Broncel, Psary Śląskie; Anna Kania, Kunów

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Marzena Pachucka, Żyrardów

Nagrody wyślemy pocztą.