"Kompendium ochrony zdrowia żubra (Bison Bonasus)"
 

Białowieski Park Narodowy bieżący rok realizuje pod znakiem 90-tej rocznicy restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Wiele działań Parku jak też innych instytucji odbywa się w ramach obchodów tej niezwykle ważnej rocznicy. Organizowane są konferencje a także wydawane są publikacje – jedną z nich jest praca zbiorowa pod redakcją naukową Magdaleny Larskiej i Michała K. Krzysiaka „Kompendium ochrony zdrowia żubra (Bison Bonasus)", wydana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy.

Publikacja prezentuje m.in. aktualną wiedzę na temat najważniejszych chorób zakaźnych żubrów żyjących na wolności jak i w hodowlach na terenie Polski, zawiera przegląd chorób pasożytniczych żubrów, jak też informacje dotyczące profilaktyki i leczenia parazytoz. Ponadto praca przedstawia wyniki badań z zakresu anatomii i fizjologii żubrów, prowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat.
Publikacja liczy 191 stron tekstu, z licznymi tabelami, wykresami, modelami, bogatym piśmiennictwem oraz fotografiami, które pokazują czytelnikowi nie tylko aspekty biologii żubra, ale również ilustrują codzienną pracę lekarzy weterynarii. Monografia jest więc nie tylko ważną pozycją stanowiąca kompendium dotąd zgromadzonej wiedzy w temacie ochrony zdrowia żubra. Jest również niezmiernie ważną pozycją poprzez fakt przedstawienia praktycznej strony pracy lekarza weterynarii, opiekującego się tak niezwykłym pacjentem - żubrem, wizerunkowym ssakiem Podlasia, symbolem Puszczy Białowieskiej i ochrony przyrody w Polsce.