Obchody 40-lecia wpisania Białowieskiego Parku Narodowego na listę światowego dziedzictwa UNESCO
 

23 października odbyła się uroczystość inaugurująca obchody 40-tej rocznicy wpisania Białowieskiego Parku Narodowego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W roku 1979 Park został wyróżniony uwzględnieniem na tej prestiżowej liście jako jeden z pierwszych obiektów przyrodniczych na świecie, pośród tak rozpoznawalnych miejsc jak na przykład Park Narodowy Yellowstone (wpis w pierwszym roku listy – 1978), Wyspy Galapagos (1978) czy Park Narodowy Wielkiego Kanionu (1979). Do dziś Puszcza Białowieska to jedyny przyrodniczy obiekt światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.

Początek inauguracji obchodów miał miejsce w Pawilonie Edukacyjnym Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie po przywitaniu przez Dyrektora BPN licznie zgromadzonych gości, odbył się wernisaż dwóch niezwykle interesujących wystaw – rzeźby Józefa Wilkonia oraz archiwalnych prac fotograficznych autorstwa dawnego dyrektora Parku, profesora Jana Jerzego Karpińskiego, o których powstawaniu opowiadał wnuk profesora Karpińskiego pan Przemysław Szczęsny. O swych pracach rzeźbiarskich – lecz także o Puszczy Białowieskiej jako niezwykłej wartości – w bardzo poruszających słowach opowiadał pan Józef Wilkoń, którego dzieła (zwłaszcza ilustracje, prezentowane aktualnie w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN) są szeroko znane i rozpoznawane przez większość polskiego społeczeństwa.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do głównej siedziby Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie obchodów 40-lecia wpisania Parku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Gospodarz uroczystości Dyrektor BPN dr Michał Krzysiak zainaugurował obchody rocznicy oraz wręczył pamiątkowe statuetki. Głos zabrali również współorganizatorzy – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak oraz dyrektor Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza" Aleksander Wasiliewicz Bury. O istocie rocznicy wpisu na listę światowego dziedzictwa wypowiedzieli się także profesor Marek Konarzewski z Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz przedstawiciele samorządu Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. List Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, pana Andrzeja Koniecznego, został odczytany przez pana Jana Tabora z DGLP.

W części referatowej uroczystości uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z interesującymi wystąpieniami na temat Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego. O Puszczy Białowieskiej w czasach pierwszych Jagiellonów wykład wygłosiła profesor Bogumiła Jędrzejewska. Historię powstania Białowieskiego Parku Narodowego oraz wpisu tego obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO przybliżył Andrzej Keczyński z Pracowni Naukowej BPN. Kolejny prelegent – pan Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – opisał wkład Lasów Państwowych w ochronę dziedzictwa, a jako ostatni z prelegentów wystąpił profesor Marek Konarzewski z Polskiego Komitetu ds. UNESCO, podkreślając raz jeszcze to jakim wyróżnieniem dla Białowieskiego Parku Narodowego jest od 40 już lat wpis Parku na prestiżową listę światowego dziedzictwa.

Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego. Powstały w 1998 roku Kwartet Dworski, tworzony przez muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej, wykonał repertuar utworów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

Jubileusz 40. lecia wpisania Parku na Listę Światowego Dziedzictwa to powód do dumy i radości dla wszystkich, którzy przyczynili się do ochrony tego niezwykle cennego lasu i pod opieką których obiekt ten pozostaje. To również zaszczyt dla Rzeczypospolitej jako państwa, które w uratowanie tego bezcennego ekosystemu leśnego włożyło tyle starań i skutecznych działań. Można śmiało powiedzieć, że Puszcza Białowieska to uniwersalne, wspólne dobro.

Uroczystość zorganizowana została przez Białowieski Park Narodowy, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Parkiem Narodowym „Bieławieżskaja Puszcza". Honorowego Patronatu udzieliło Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet do spraw UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwo „Lasy Państwowe" oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku.

1.
imgp5847_fin_res.jpg
2.
imgp5852_fin_res.jpg
3.
imgp5861_fin_res.jpg
4.
imgp5866_fin_res.jpg
5.
imgp5872_fin_res.jpg
6.
imgp5880_fin_res.jpg
7.
imgp5881_fin_res.jpg
8.
imgp5884_fin_res.jpg
9.
imgp5889_fin_res.jpg
10.
imgp5895_fin_res.jpg
11.
imgp5900_fin_res.jpg
12.
imgp5902_fin_res.jpg
13.
imgp5907_fin_res.jpg
14.
imgp5911_fin_res.jpg
15.
imgp5912_fin_res.jpg
16.
imgp5919_fin_res.jpg
17.
imgp5921_fin_res.jpg
18.
imgp5928_fin_res.jpg
19.
imgp5932_fin_res.jpg
20.
imgp5934_fin_res.jpg
21.
imgp5941_fin_res.jpg
22.
imgp5948_fin_res.jpg
23.
imgp6015_fin_res.jpg
24.
imgp6019_fin_res.jpg
25.
imgp6032_fin_res.jpg
26.
imgp6033_fin_res.jpg
27.
imgp6036_fin_res.jpg
28.
imgp6039_fin_res.jpg
29.
imgp6041_fin_res.jpg
30.
imgp6045_fin_res.jpg
31.
imgp6048_fin_res.jpg
32.
imgp6054_fin_res.jpg
33.
imgp6058_fin_res.jpg
34.
imgp6070_fin_res.jpg
35.
imgp6076_fin_res.jpg
36.
imgp6083_fin_res.jpg
37.
imgp6091_fin_res.jpg
38.
imgp6101_fin_res.jpg
39.
imgp6104_fin_res.jpg
40.
imgp6109_fin_res.jpg
41.
imgp6118_fin_res.jpg
42.
imgp6122_fin_res.jpg
43.
imgp6127_fin_res.jpg
44.
imgp6130_fin_res.jpg
45.
imgp6134_fin_res.jpg
46.
imgp6136_fin_res.jpg
47.
imgp6138_fin_res.jpg
48.
imgp6140_fin_res.jpg
49.
imgp6150_fin_res.jpg
50.
imgp6157_fin_res.jpg
51.
imgp6160_fin_res.jpg
52.
imgp6164_fin_res.jpg
53.
imgp6176_fin_res.jpg
54.
imgp6182_fin_res.jpg
55.
imgp6190_fin_res.jpg
56.
imgp6207_fin_res.jpg