IV warsztat programu edukacyjnego: "Popularyzator wiedzy o Puszczy Białowieskiej"
 

26 października odbyło się czwarte spotkanie w ramach programu „Popularyzator wiedzy o Puszczy Białowieskiej", współfinansowanego przez WFOŚiGW Białystok.

Program realizowany jest po to, aby poszerzać własną wiedzę przyrodniczą, a następnie przekazywać ją w trakcie edukacji i oprowadzania grup turystycznych. Ważna jest nie tylko wiedza o przyrodzie, ale także o zrównoważonym wykorzystaniu jej zasobów. Stąd kolejne październikowe spotkanie odbyło się ścieżkami cieszącymi się zainteresowaniem turystów: „Żebra żubra" i „Puszczańskie Drzewa". Uczestnicy terenowej wycieczki odkryli walory przyrodnicze puszczańskich ścieżek, na których można uczyć o wyjątkowości Puszczy oraz prowadzić ciekawe zajęcia edukacyjne.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
5.jpg
5.
6.jpg
6.
7.jpg