KOMUNIKAT o egzaminie na przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym

     organizowanym w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2020 r.

Białowieski Park Narodowy informuje, że w dniach 31.03-01.04.2020 r. planuje przeprowadzić egzamin na przewodnika z licencją na obsługę ruchu turystycznego po Białowieskim Parku Narodowym.

  1. Egzamin ma na celu sprawdzenie, czy kandydat ubiegający się o licencję przewodnika po BPN ma wystarczającą wiedzę o Parku i Puszczy Białowieskiej oraz praktyczną umiejętność w zakresie komunikacji i pracy z turystami.
  2. Podczas egzaminu weryfikowana będzie wiedza merytoryczna kandydata w zakresie wiadomości o przyrodzie, historii i kulturze Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej Białowieskiego Parku Narodowego oraz misji BPN, topografii terenu, obowiązujących zasad udostępniania turystycznego i opłat za wstęp do Parku.
  3. Egzamin będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej przystąpią kandydaci, którzy zaliczą część teoretyczną.
  4. Liczba osób, które zostaną dopuszczone do egzaminu wynosi maksymalnie 40. Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisanych zostanie max. 10 osób. O zapisaniu na listy decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Egzamin jest płatny. Opłata wynosi 200 zł brutto od osoby.
  6. Egzamin poprzedzony zostanie nieobowiązkowym, płatnym, 40-godzinnym szkoleniem przygotowawczym do egzaminu przewodnickiego. Jego celem jest zapoznanie kandydatów z najważniejszymi informacjami o BPN i Puszczy Białowieskiej, z walorami przyrodniczymi, kulturowymi i przebiegiem wybranych tras turystycznych w BPN oraz obiektami udostępnianymi odwiedzającym. Szkolenie będzie obejmowało 20 godzin wykładów kameralnych i 20 godzin wyjść terenowych. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem, że udział w nim potwierdzi co najmniej 20 osób. Opłata za szkolenie przygotowawcze do egzaminu wynosi 500 zł brutto od osoby.

Zasady przeprowadzenia egzaminu reguluje Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora BPN w sprawie udzielania licencji przewodnikom po BPN z dnia 28.06.2017 r. oraz Zarządzenie nr 48/2019 Dyrektora BPN zmieniające Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora BPN w sprawie udzielania licencji przewodnikom po BPN z dnia 18.12.2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu lub szkolenia i egzaminu są zobowiązane do dnia 13 stycznia 2020 r. (lub do wyczerpania liczby miejsc) wysłać mailem lub dostarczyć osobiście do sekretariatu BPN wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA (w załączeniu).
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoby, którym pracownik BPN potwierdzi mailowo otrzymanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA, 13 stycznia 2020 r. otrzymają mailem wiadomość zawierającą numer konta bankowego BPN, na które do 17 stycznia 2020 r. włącznie należy dokonać przelewu.

Kolejny otrzymany z BPN mail z potwierdzeniem zaksięgowania przelewu będzie równoznaczny z dopuszczeniem osoby do udziału w egzaminie lub szkoleniu i egzaminie.

W przypadku osób nieposiadających poczty elektronicznej (maila) wypełniony formularz zgłoszenia prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (sekretariat). W tym przypadku BPN będzie prowadził korespondencję telefonicznie.

Warunki przystąpienia do egzaminu:
1) ukończone 18 lat,
2) posiadanie wykształcenia średniego,
3) brak karalności za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika
    turystycznego lub pilota wycieczek.

Osobom zakwalifikowanym do egzaminu lub szkolenia i egzaminu pracownik BPN wyśle do dnia 22 stycznia 2020 r. maila (lub w przypadku braku e-maila list) zawierający:
1) potwierdzenie zakwalifikowania się na egzamin lub na szkolenie i egzamin,
2) szczegółową informację o szkoleniu i egzaminie,
3) wykaz literatury obowiązkowej,
4) opis przebiegu egzaminu.

Dodatkowych informacji udzielają:
  • Ewa Moroz-Keczyńska, kustosz Muzeum, tel. 85 682-97-11, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  • Anna Gierasimiuk, st. specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-17, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na egzamin przewodnicki w 2020 r.