plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020 R.

RODZAJ ZAMÓWIENIA

TRYB POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PLANOWANY TERMIN

UWAGI

ROBOTY BUDOWLANE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont dachu na budynku CEM


276 887,00

I kwartał 2020

 

Remont płotów szczelnych 1000mb

224 797,00

I kwartał 2020

 
 Impregnacja płotów szczelnych 1000mb  86 585,00 I kwartał 2020  
Remont z przebudową stróżówki w Rez. Nr 2
144 549,00
I kwartał 2020
 
 Remont piwnicy w Rez. Nr 4 34 305,00
I kwartał 2020
 
 Budowa stanowiska karmowego w zagrodzie wraz z odłownią  20 241,00 I kwartał 2020
 
 Budowa płyty gnojowej 38 305,00
 I kwartał 2020
 
 Modernizacja budynku zaplecza technicznego na Osadzie Zwierzyniec 115 766,00
I kwartał 2020  

DOSTAWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup maszyn rolniczych do BPN


490 274,34

I kwartał 2020

 
 Zakup pasz dla żubrów
 75 463,00 III kwartał 2020