Akcja Czynnej Ochrony Płazów w Białowieskim Parku Narodowym
 

9 marca Białowieski Park Narodowy zainicjował coroczną Akcję Czynnej Ochrony Płazów, którą prowadzi z sukcesem już od ponad dwudziestu lat.

Sezonowe migracje płazów mają często charakter masowy. W krótkim czasie wędrują tysiące osobników, które napotykają na swojej drodze różne bariery, między innymi szlaki komunikacyjne. Trasy migracji są stałe, gdyż płazy zapamiętują miejsce, w którym przyszły na świat i tam wracają. Szczególnie ważny dla liczebności populacji jest okres wiosennych wędrówek. Większość ginących wówczas pod kołami pojazdów płazów, to osobniki dojrzałe płciowo, a więc przygotowane do rozrodu, częstokroć zmierzające do miejsc rozrodu w pozycji godowej ampleksus.
Celem akcji prowadzonej przez Białowieski Park Narodowy jest ochrona ropuch, żab, traszek i rzekotek żyjących w dolinie rzeki Narewki. Właśnie w tym miejscu, droga niegdyś wybudowana przez człowieka przecięła na odcinku 2 km szlak wiosennej migracji płazów do miejsc ich rozrodu.
W tym roku zabezpieczenia herpetologiczne - płotki dla płazów rozstawiono w trzech lokalizacjach, na których już od lat obserwuje się wzmożone migracje tych zwierząt - to fragment drogi Białowieża-Pogorzelce (na wysokości wejścia na trasę „Żebra Żubra"), ulica Paczoskiego w Białowieży (okolica mostku na rzece Narewka nieopodal Parku Pałacowego) oraz teren gminy Narewka, w pobliżu miejscowości Olchówka. Przy płotkach wkopane zostały wiaderka - pułapki mające na celu zatrzymanie płazów przed wejściem na pas drogowy. Przynajmniej dwa razy dziennie zwierzęta będą wyjmowane z wiaderek i przenoszone na drugą stronę drogi. Przy okazji prowadzona będzie również inwentaryzacja pozwalająca określić gatunek i płeć odławianych płazów.
Wiosennej Akcji Pomocy Płazom towarzyszą zajęcia edukacyjne. Prowadzą je pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego w celu przybliżenia uczestnikom wiedzy z zakresu herpetologii oraz przekonania ich, że „żaba" wcale nie jest straszna. Zwracają także uwagę na konieczność ochrony tej coraz mniej licznej w gatunki i osobniki gromady zwierząt.
Na świecie występuje ponad 6 tysięcy gatunków płazów, w Polsce - 18 gatunków, w Puszczy Białowieskiej - 12 gatunków. Wszystkie polskie płazy są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Wymagają ochrony czynnej.
W rozstawieniu płotków w dniu 9 marca pracownikom Parku aktywnie pomogła młodzież z Technikum Leśnego w Białowieży.
Za kontrolę barier odpowiadają przede wszystkim pracownicy Parku, ale pomóc w niej mogą także dobrowolni uczestnicy Akcji po wcześniejszych ustaleniach.
Osoby zainteresowane pomocą płazom i udziałem w Akcji prosimy o kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


1.
dsc06049-fot_dariusz_buraczynski.jpg
2.
dsc06059-fot_dariusz_buraczynski.jpg
3.
dsc06107-fot_dariusz_buraczynski.jpg
4.
dsc06111-fot_dariusz_buraczynski.jpg
5.
dsc06115-fot_dariusz_buraczynski.jpg
6.
dsc06129-fot_dariusz_buraczynski.jpg