Żubry w Polsce policzone!
 

Znany jest już stan liczbowy żubrów na koniec 2019 roku w polskich hodowlach zamkniętych i wolnych. Na wolności żyło 2048 osobników, zaś w zagrodach – 221 (84 samce i 137 samic), czyli łącznie 2269 żubrów.

Liczba tych zwierząt z roku na rok systematycznie rośnie, co wyraźnie widać w stadach wolnościowych. Duży przyrost jest szczególnie widoczny w Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy już 770 żubrów. Populacja żyjąca po białoruskiej stronie granicy liczy obecnie 593 osobniki, więc w całej Puszczy Białowieskiej żyją obecnie 1363 żubry. Poniższa tabela przedstawia liczbę żubrów we wszystkich polskich hodowlach.


pdf Stan żubrów w polskich hodowlach w 2019 roku... (302.78 Kb)