Akcja Płazy 2020 zakończona!
 

Od 9 marca do 20 kwietnia b.r. pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego  pilotowali Akcję Czynnej Ochrony Płazów podczas wiosennych migracji tych zwierząt. Zabezpieczenia herpetologiczne - płotki dla płazów rozstawione były w trzech lokalizacjach: przy drodze Białowieża-Pogorzelce, przy ulicy Paczoskiego oraz na terenie gminy Narewka.

Działania w ramach Akcji polegały na zbieraniu osobników, które wpadły do wiaderek - pułapek, następnie przenoszeniu ich na drugą stronę drogi, w okolice najbliżej zlokalizowanych zbiorników wodnych. Tegoroczne działania ochronne przyniosły oczekiwany efekt. Uratowano blisko 3000 zwierząt. Zdecydowaną większość z nich, stanowił najbardziej popularny gatunek płaza w Puszczy - ropucha szara. Oprócz tych bardzo pospolitych płazów przeniesiono prawie 30 żab trawnych, kilkanaście osobników żab brunatnych, kilka żab moczarowych i jedną żabę zieloną. Ponadto udało się zaobserwować traszki - 3 osobniki traszki zwyczajnej oraz jedyną przedstawicielkę rzadkiego gatunku: traszkę grzebieniastą!

Niestety, z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, w tegorocznej Akcji Czynnej Ochrony Płazów nie uczestniczyły dzieci ani młodzież z okolicznych szkół. Bardzo żałujemy, gdyż nauka przyrody w terenie, zwłaszcza z tak osobistym zaangażowaniem jest niezastąpiona! 

Natomiast pragniemy  podkreślić, że do tej ważnej Akcji na rzecz ochrony przyrody  włączyli się edukatorzy, współpracujący z naszym Parkiem również w ramach innych działań edukacyjnych.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej Akcji serdecznie dziękujemy. To dzięki Wam płazy dotarły bezpiecznie do miejsc rozrodu.

Akcja Czynnej Ochrony Płazów jest cyklicznie organizowana w Białowieskim Parku Narodowym.

Zachęcamy do pogłębiania wiedzy o płazach i zapraszamy do udziału w Akcji w kolejnym roku.