OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PARKÓW NARODOWYCH
 

1) ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego;
2) ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego;
3) ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.