Zapraszamy na kolejny odcinek filmowego cyklu: "Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów"
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza na kolejny odcinek filmowego cyklu: „Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów”. W szóstej już części naszego przyrodniczego serialu zaprezentujemy Państwu jelenie.

Jeleń to duży roślinożerca pełniący ważną rolę w ekosystemie leśnym. Spośród innych jeleniowatych wyróżnia się silnie zaznaczonym dymorfizmem: byki są częstokroć nawet dwukrotnie większe od łań, co wpływa na wielkość zajmowanych przez odmienne płcie areałów osobniczych. Jeleń jest najliczniejszym z zespołu kopytnych ssaków Puszczy Białowieskiej - żerując na młodych pędach, może wpływać w zasadniczy sposób na odnowienie lasu. Równowaga leśnego środowiska jest w ścisłym związku z innym elementem – niezmiernie ważnym mieszkańcem lasu, wilkiem. Ten duży puszczański drapieżnik preferuje właśnie jelenie, jako główny składnik swojego menu, stąd wilk jest naturalnym regulatorem liczebności i stanu zdrowotnego jeleni, koniecznym do zachowania właściwej struktury lasu.

Zapraszamy na spotkanie z jeleniami!