Ostrzeżenie o utrudnieniach na "Wilczym Szlaku"
 

Z uwagi na rozpoczynający się z dniem 27 lipca 2020 r. remont fragmentu zielonego szlaku turystycznego („Wilczy Szlak") w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego, BPN informuje i ostrzega o możliwych utrudnieniach mogących mieć miejsce na fragmencie przedmiotowego szlaku - pomiędzy miejscowością Zamosze a ścieżką edukacyjną „Przez trzy zbiorowiska". Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

Białowieski Park Narodowy
23 lipca 2020 r.