Pożar w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego
 

W niedzielę 26.07.2020 r. po godzinie 14 na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w pobliżu wsi Guszczewina i Gruszki pojawił się ogień dostrzeżony z wieży obserwacyjnej Nadleśnictwa Browsk. Pożar został szybko zlokalizowany i przybyłe na miejsce jednostki przystąpiły do jego gaszenia. W ośmiogodzinnym starciu z żywiołem zmagały się: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Hajnówki, OSP z: Narewki, Siemianówki, Lewkowa Starego, Olchówki oraz służby leśne Białowieskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Browsk. W gaszeniu pożaru wziął także udział samolot gaśniczy, który zrobił jeden zrzut wody na pogorzelisko.

Powierzchnia zniszczona przez pożar powierzchniowy wyniosła prawie 1,5 ha lasu świerkowo - sosnowego w IV klasie wieku (drzewostan w wieku 60-80 lat). Dzięki sprawnej akcji gaśniczej ogień nie objął górnych partii lasu i Puszcza Białowieska nie poniosła dotkliwych strat.

Aktualnie Park prowadzi dyżury - zagrożony teren jest pilnowany w dzień i w nocy, miejsca zagrożone ponownym pożarem są okopywane oraz usuwane jest z nich suche drewno i igliwie.
W celu zapobiegania pożarom w Puszczy Białowieskiej i w lasach całej Polski prowadzony jest szereg działań: wykonuje się stały monitoring wilgotności ściółki leśnej, dyżury przeciwpożarowe, korzysta ze specjalistycznych wozów, samolotów, wież obserwacyjnych czy systemów kamer, a  dla zmniejszenia zagrożenia pożarowego w okresach najbardziej niebezpiecznych wprowadza stałe lub czasowe zakazy wstępu do lasu.
Pamiętajmy również o odpowiedzialnym korzystaniu z dóbr przyrodniczych:

  • wybierając się do lasu korzystajmy wyłącznie z obszarów do tego przeznaczonych: tras, ścieżek, szlaków, miejsc postoju, parkingów,
  • pamiętajmy, aby nie rozpalać w lesie i jego pobliżu żadnego ognia, nie palić papierosów, nie porzucać niedopałków papierosów, nie zostawiać dogaszonych zapałek, nie wypalać łąk, nie wyrzucać butelek czy szkła.


Jeśli zdarzy się, że zauważymy w lesie ogień, powinniśmy natychmiast: 

  • zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,
  • niezwłocznie zawiadomić służby ratownicze

Numery telefonów alarmowych są czynne całą dobę i dostępne nawet poza zasięgiem:

  • numer 998 - numer Państwowej Straży Pożarnej,
  • numer 112 - Europejski Numer Alarmowy.

Pamiętajmy, że las kilkudziesięcioletni czy kilkusetletni, może spłonąć w ciągu kilku godzin, a takiego jak Puszcza Białowieska nie odzyskalibyśmy już nigdy!