Ósmy odcinek cyklu filmów "Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów"
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza na ósmy odcinek przyrodniczego filmowego cyklu: „Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów". Tym razem przedstawiamy Państwu żubronie.

Żubronie są międzyrodzajową krzyżówką bydła domowego i żubra (są zarówno różnymi gatunkami jak i rodzajami w ujęciu systematycznym). Pierwsze osobniki zostały wyhodowane w 1847 roku przez Leopolda Walickiego w Wilanowie koło Grodna. Zmiany ustrojowe uniemożliwiły dalszy rozwój hodowli, natomiast temat okazał się na tyle interesujący, że został wznowiony w 1958 r. Wtedy to prof. August Dehnel, założyciel i kierownik Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, rozpoczął kompleksowe badania nad mieszańcami. Dzięki pewnym cechom żubronie wykazują przewagę nad bydłem domowym: charakteryzują się dobrym zdrowiem, dużą masą ciała, możliwością całorocznego przebywania na wybiegu oraz małymi wymaganiami żywieniowymi. Pojawiające się jednak przeszkody (problemy z płodnością i wycieleniami, znaczna dzikość) uniemożliwiły prowadzenie hodowli w zamierzonym zakresie.

Skąd pochodzi nazwa „żubroń"? Otóż w 1969 r. czasopismo „Przekrój"  ogłosiło konkurs na nazwę dla krzyżówki żubra i bydła domowego i ta nazwa wygrała.

Obecnie w naszym Rezerwacie zamieszkują dwa żubronie: Karo i Lew , które urodziły się w 2008 roku. Cechą charakterystyczną Karo są „opadające" rogi - nie jest to efekt uszkodzenia, ale następstwo braku kostnych możdżeni, które spajają rogi z czaszką.

Jeśli chcą Państwo przekonać się, czy nasze żubronie to „święte krowy" czy raczej harde żubry, serdecznie zapraszamy - zarówno do obejrzenia filmu jak i do Rezerwatu Pokazowego Żubrów na spotkanie z żubroniami „oko w oko"!