Wędrówki po Polesiu

WĘDRÓWKI PO POLESIU

(8 grudnia 2009 – 21 stycznia 2010 r.)

Zapraszamy na wernisaż nowej wystawy w Muzeum BPN.

Na wystawie zobaczymy prace 29 twórców ludowych z Białorusi (Obwód Brzeski), zrzeszonych w klubie „Skarb”, kierowanym przez panią Larysę Bycko. Prezentowane prace pochodzą z terenu zachodniego Polesia białoruskiego – od Brześcia i Kamieńca aż po Stolin i Łuniniec.

Swe prace zaprezentują wybitni rzeźbiarze: Mikołaj Tarasiuk ze Stojłów na skraju Puszczy Szereszewskiej, Iwan Suprunczyk z Ciereblicz (spod błot osmańskich), mistrz czarnej ceramiki Wasil Łohwin z Brześcia.

Rodzaj, gatunek i technika wykonania prezentowanych na wystawie prac jest różnorodna. Zobaczymy: tradycyjne oraz artystyczne garncarstwo i ceramikę, misterną i monumentalną rzeźbę, drzeworyty, tkactwo dwuosnowowe, pisanki, rysunki na szkle, wytwory sztuki ludowej wykonane ze słomy i łuczyny.


 Autorem koncepcji wystawy jest Doroteusz Fionik – regionalista, który aktywnie uczestniczył w wielu działaniach realizowanych przez BPN.

 Wernisaż wystawy – 8 grudnia 2009 r. o godzinie 16:00 uświetniony będzie obecnością gości z Białorusi – autorów prezentowanych prac.

Serdecznie zapraszamy! 

 Organizatorami wystawy są:

 Brzeskie Centrum Społeczno-Kulturalne, Białoruś.

 Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

 Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

 

 

 

 

 


 Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. J. Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego

 Białowieski Park Narodowy

 

 

 

 

 


Więcej informacji o wystawie udzielają:
Kurator wystawy – p. Doroteusz Fionik, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, tel.: 85-730-77-35
oraz kustosz Muzeum BPN: Ewa Moroz-Keczyńska: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , 85-682-97-11