OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWODNICKIM ORAZ O WYBORACH DWÓCH PRZEDSTAWICIELI

     PRZEWODNIKÓW PO BPN DO KOMISJI ds. PRZEWODNICTWA W BPN - 26 WRZEŚNIA 2020 r.

Ogłoszenie o szkoleniu przewodnickim oraz o wyborach dwóch przedstawicieli przewodników po BPN do Komisji ds. przewodnictwa w BPN,
1) Regulamin wyborów,
2) Oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19.