Dziś ostatni już odcinek filmowego cyklu: "Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów"!
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza na ostatni odcinek filmowego cyklu: „Z Kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów", w którym przedstawimy Państwu rysia.

Ryś eurazjatycki to jedyny drapieżnik z rodziny kotowatych występujący w Puszczy Białowieskiej. W polskiej części Puszczy występuje prawdopodobnie tylko kilkanaście tych dzikich kotów.

Ryś jest rzadkim, jednocześnie skrytym - unikającym spotkań z człowiekiem, ssakiem, preferującym tereny leśne. Mimo, że w Polsce został objęty ochroną ścisłą od 1995 roku, populacja nie zwiększa się - szacunki odnośnie liczebności naszej krajowej populacji donoszą o około 150-200 osobnikach.

Badania naukowe odnośnie rysia dowodzą również, iż zasięg występowania gatunku na terenie naszego kraju nie uległ rozszerzeniu, gdyż migracje rysi blokują drogi i brak korytarzy ekologicznych. Ograniczenia przemieszczania się tych zwierząt wpływają na ich zmienność genetyczną - stąd prawdopodobnie niska zmienność genetyczna rysi zamieszkujących Puszczę Białowieską, stwierdzona na podstawie badań prowadzonych na tym terenie.

W Puszczy Białowieskiej rysie najchętniej polują na sarny, choć zdarza się, że ich ofiarami padają na przykład: zające, jarząbki czy młode jelenie i dorosłe łanie. Areał tego chronionego drapieżnika to około  200 -300 kilometrów².