Przywrócenie wjazdu bryczek
 

Informujemy, że z dniem 17 października 2020 r. przywrócony zostaje wjazd bryczek do Obwodu Ochronnego Sierganowo.

Białowieski Park Narodowy,
16 października 2020 r.