Zwycięskie loga wybrane!
 

Na Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo pod hasłem „BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921-2021 STO LAT OCHRONY" wpłynęło 36 projektów graficznych od 25 autorów z całej Polski. 34 projekty były pracami prezentowanymi i stworzonymi w formie elektronicznej, 2 projekty stanowiły odręcznie wykonane rysunki.

Prace które otrzymaliśmy, prezentowały wysoki poziom, w związku z czym Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Jako, że dwie prace uzyskały najwyższy wynik, zdecydowano że zostają przyznane dwa pierwsze miejsca ex aequo. Przyznano też jedno wyróżnienie.

1 miejsca: Tomasz Samojlik i Rafał Kowalczyk oraz ex aequo Dariusz Buraczyński

Wyróżnienie: Piotr Felszyński

Dziękujemy za udział w Konkursie i nadesłane prace oraz gratulujemy Zwycięzcom!