Diagnostyka instrumentalna drzew w praktyce

     - szkolenie dla pracowników Białowieskiego Parku Narodowego

 

Przez ostatnie 3 dni pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego brali udział w szkoleniu praktycznym z zakresu diagnostyki instrumentalnej drzew. Szkolenie to było jednym z trzech w ramach przeprowadzonego cyklu szkoleń z zakresu prac na drzewach trudnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Uczestnicy szkolenia - głównie pracownicy trenowi - zostali zapoznani w praktyce z różnymi metodami oceny stanu zdrowotnego drzewa.
Dziś mamy coraz większą świadomość roli starych drzew w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w takich miejscach jak Park Pałacowy. Dlatego tak ważna jest znajomość metod badania drzew, by móc oceniać ich stan zdrowotny, co ułatwia ich ochronę i zarządzanie ryzykiem w przestrzeni publicznej.

Podczas szkolenia na terenie Parku Pałacowego udało się przebadać kilkanaście drzew za pomocą tomografu - dzięki niemu możemy zajrzeć w głąb drzewa i ocenić stan zdrowotny pnia. W miejscach wątpliwych, przy pomocy specjalistycznej wiertarki oporowej, można jeszcze dokładniej stwierdzić stopień rozkładu drewna lub jego brak.

Bardzo ciekawe były próby obciążeniowe. Dzięki ich zastosowaniu jesteśmy w stanie ocenić jak stabilne jest drzewo i jak jest podane na złamanie czy wywrócenie podczas silnego wiatru. Minusem metody jest jej pracochłonność i konieczność wejścia na drzewo. Na szczęście dzięki wcześniej zdobytym umiejętnościom pracowników Parku udało się przeprowadzić wszystkie próby.

Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej będzie nam w terenie prowadzić „inspekcje drzew" i właściwie ocenić stan zdrowotny drzewa, co pozowali na prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem publicznym na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Fot. Andrzej Karczewski