Logo zaprojektowane przez Panów: Tomasza Samojlika oraz Rafała Kowalczyka

     stanowić będzie element wizerunkowy BPN w jubileuszowym roku 2021

 

Zgodnie z zasadami Konkursu, Regulaminem oraz decyzją przewodniczącego Komisji, Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo pod hasłem „BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921-2021 STO LAT OCHRONY" wygrywa projekt opracowany przez Panów: Tomasza Samojlika oraz Rafała Kowalczyka.
Wyróżnione zostają prace dwóch autorów: Dariusza Buraczyńskiego oraz Piotra Felszyńskiego.
Zwycięski projekt będzie elementem wizerunkowym Białowieskiego Parku Narodowego w jubileuszowym roku 2021.

Prezentowana przez Panów Tomasza Samojlika oraz Rafała Kowalczyka praca przedstawia ekosystemowe, holistyczne ujęcie Puszczy Białowieskiej. Las jest zróżnicowany wiekowo, gatunkowo i strukturalnie, zawiera martwe drzewa będące nieodzownym składnikiem lasu naturalnego. Jest ekosystemem, gdzie wszystkie elementy współdziałają ze sobą i tworzą nierozerwalną całość. Żubr, jako jeden z elementów tego ekosystemu, jest powiązany z innymi jego składowymi. Wszystko razem przenika się, uzupełnia i tworzy wyjątkową przestrzeń: Puszczę Białowieską.

Gratulujemy Laureatom i autorom wyróżnionych projektów oraz dziękujemy za szerokie zainteresowanie Konkursem.

Komisja Konkursowa przeprasza za zaistniałą sytuację związaną z wyborem dwóch propozycji logo. Chociaż w ocenie Komisji Konkursowej obie prace wymagały wyróżnienia i mogłyby się uzupełniać, wygrana jest tylko jedna.

Komisja Konkursowa