Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoru¶-Ukraina 2014-2020 - ankieta dla mieszkańców
 

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarz±dzaj±cej programem - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotycz±ce programów Współpracy Transgranicznej. W ramach ewaluacji przeprowadza m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoru¶-Ukraina 2014-2020.
Firma EU-Consult Sp. z o.o. prosi Pana/Pani± o udział w badaniu i udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl

Pismo Departamentu Współpracy Terytorialnej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej...