Zmiany w udostępnianiu Obrębu Ochronnego Rezerwat od 19 lutego 2021 r.
 

Po odśnieżeniu kolejnych szlaków turystycznych w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego oraz sprawdzeniu stanu drzew rosnących przy szlakach informujemy, że od 19 lutego 2021 r. otwarte zostają następujące szlaki lub ich fragmenty w północnej części Obrębu Ochronnego Rezerwat:
-    czarny szlak „Carska Tropina",
-    szlak łącznikowy od Kosego Mostu do ostoi żubrów,
-    zielony „Wilczy Szlak", z wyłączeniem ścieżki edukacyjnej „Przez trzy zbiorowiska",
-    odcinek żółtego szlaku „Tropem Żubra" w granicach BPN,
-    czerwony szlak „Wokół Uroczyska Głuszec" i cały szlak łącznikowy prowadzący do ostoi żubrów Czoło i cmentarza ewangelickiego.

Bez zmian pozostaje na razie udostępnienie części trasy turystycznej „Do Dębu Jagiełły". Udostępnione są odcinki: od bramy wejściowej do olsu, od olsu na prawo do Trybu Poprzecznego, Trybem Poprzecznym do Mogiłek, odcinkiem przez tzw. Grabki lub Trybem Mogiłkowskim do bramy wyjściowej.

Zamknięte pozostają nadal do odwołania:
a) odcinki trasy turystycznej „Do Dębu Jagiełły":
-    od olsu do Dębu Jagiełły i Sosny Masztowej,
-    Tryb Poprzeczny na zachód od wyjścia od olsu,
b) specjalistyczne trasy przedłużone (prowadzące drogami i Dziką Trasą),

Zamknięte odcinki trasy turystycznej obrazuje załączona mapa.
Nadal obowiązuje zakaz wjazdu sań/bryczek.

Białowieski Park Narodowy apeluje o zachowanie ostrożności podczas wędrowania  szlakami ze względu na trudne warunki terenowe, w tym możliwość wystąpienia oblodzenia w związku z prognozowaną odwilżą.

WAŻNE:
Przejezdna jest już droga leśna od Drogi Narewkowskiej do granicy Białowieskiego Parku Narodowego (do parkingu przed Kosym Mostem).

Białowieski Park Narodowy,
18.02.2021 r.