X edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej: "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"
 

W 2021 r. Konkurs Wiedzy Ekologicznej: "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" organizowany przez Białowieski Park Narodowy i Partnerów  doczekał się skromnego Jubileuszu - za nami dziesięć edycji! Pierwszą zrealizowaliśmy w 2010 r. - przystąpiło 500 uczniów z 30 szkół siedmiu podlaskich powiatów. Rekordowa liczba uczestników towarzyszyła V edycji - to 617 gimnazjalistów z 60 szkół, a w ubiegłorocznej, IX około 600.

W bieżącej edycji do Konkursu przystąpiło 271 uczniów z 37 szkół kilkudziesięciu miast i miejscowości województwa, a do etapu finałowego przystąpiło 44 finalistów.

Skąd taka popularność Konkursu? Może dlatego, że to nie tylko testy z pytaniami - naszym zamysłem jest zachęcanie uczniów do poszukiwań wiedzy. Temu służą autorskie prace, najczęściej w formie prezentacji, choć zdarzały się prawdziwe dzieła badawcze, a nawet filmiki i reklamy. Czego dotyczyły prace? Naprawdę różnych tematów, na przykład różnorodności biologicznej lasów, zagrożeń bioróżnorodności Podlasia, a w tym roku tematy były dwa: Globalne S.O.S dla klimatu, 100 lat ochrony najstarszego europejskiego lasu niżowego - co dalej?

A może dlatego, że dotyczy Puszczy Białowieskiej, jedynego takiego przyrodniczego skarbu Europy? Oczywiście dotyczy również wszystkich podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, które z zaangażowaniem włączają się do tego działania.

Konkurs integruje młodzież i nauczycieli w poznawaniu podlaskich obszarów chronionych. Jednakże w to działanie edukacyjne zaangażowane są nie tylko placówki oświatowe - Konkurs doczekał się wielu sympatyków - to sponsorzy, współorganizatorzy i patroni, czyli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Przewodniczący Regionu Podlaskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Instytut Biologii Ssaków PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Dziękujemy za wspólne lata wszystkim wymienionym instytucjom, które zechciały włączyć się w Konkurs poprzez wsparcie finansowe, wkład rzeczowy, współpracę i patronaty, tym samym razem czyniliśmy starania o pozytywne kształtowania przyszłości przyrody Podlasia.

Gratulujemy uczestnikom tegorocznej edycji, ich nauczycieli i  rodzinom, udzielającym wsparcia i pomocnych w przygotowaniach!

W gronie zwycięskiej dziesiątki tegorocznej edycji znaleźli się:

 

1 Karolina Falkowska
ze Szkoły Podstawowej w Chojewie pod opieką Bożeny Kosk- Osmólskiej

2 Aleksandra Łuszyńska
ze Szkoły Podstawowej w Narewce  pod opieką Haliny Ciwun

3 Piotr Kossakowski
ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku pod opieką Urszuli Sałamacha

4 Antoni Mieszkowski
ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku pod opieką Urszuli Sałamacha

5 Oliwia Wiśniewska
z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku pod opieką Bożeny Kosk- Osmólskiej

6 Milena Andrzejuk-Sawicka
ze Szkoły Podstawowej nr 49 z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku pod opieką Anny Świętkowskiej

7 Magdalena Mucharska
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie pod opieką Małgorzaty Czarnowskiej

8 Julia Tołstoj
ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 PTO w Białymstoku pod opieką Jadwigi Waszkiewicz

9 Oliwia Skalimowska (ex)
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce pod opieką Bożeny Sierżan

10 Karol Kozłowski (ex)
ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 PTO w Białymstoku pod opieką Jadwigi Waszkiewicz

Serdecznie gratulujemy!