"Nasza Łąka"  zaproszenie na terenowe warsztaty dla nauczycieli z placówek oświatowych z Hajnówki
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli, wychowawców i opiekunów z hajnowskich placówek oświatowych na terenowe warsztaty: walory przyrodnicze, kulturowo-historyczne i krajobrazowe  Górniańskich Łąk i ich praktyczne wykorzystanie w procesie wychowania przyrodniczego NASZA ŁAKĄ, które odbędą się: 18 czerwca 2021 r., godzina 11.00

Warsztaty są wspólną inicjatywą realizowaną w ramach współpracy BPN i Urzędu Miasta Hajnówka w ramach 70 rocznicy praw miejskich Hajnówki oraz 100-lecia objęcia ochroną przyrody w Białowieskim Parku Narodowym.

UWAGA: ograniczony limit miejsc dla uczestników warsztatów - decyduje kolejność zgłoszeń. 


  • udział w warsztatach jest bezpłatny!
  • miejsce warsztatów: Górniańskie Łąki
  • czas trwania ok. 4 godzin
  • obowiązuje strój terenowy!
  • szczegółowy program warsztatów w załączniku.

Podczas warsztatów będziemy poznawać zarówno przyrodę ożywioną i nieożywioną, problemy ochrony przyrody, jak również elementy kulturowe i historię odwiedzanego terenu. Warsztaty będą również okazją do wymiany doświadczeń dotyczących metod rozwijania zainteresowań przyrodą. Uczestnicy warsztatów otrzymają wydawnictwo Parku, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, wystawione przez Białowieski Park Narodowy.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację warsztatów są pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego: Barbara Iwaniuk, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Andrzej Keczyński

Osoba odpowiedzialną za kontakt uczestnikami:

  • Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, tel. 603661288 mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Pliki do pobrania: