Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych
 

Zapraszamy do spędzenia z nami soboty 3.07.2021 r. w godzinach 11 - 17. W jednym dniu i w jednym miejscu - poprzez gry i zabawy - poznają Państwo różnorodność przyrodniczą i bogactwo kulturowe wszystkich podlaskich parków: 4 parków narodowych:
1. Białowieskiego Parku Narodowego, który w tym roku obchodzi 100. lecie,
2. Biebrzańskiego Parku Narodowego,
3. Narwiańskiego Parku Narodowego,
4. Wigierskiego Parku Narodowego,
oraz 3 parków krajobrazowych:
1. Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
2. Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
3. Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Pracownicy parków, Ministerstwa Klimatu i Środowiska będą prowadzić warsztaty, koordynować aktywności artystyczne, snuć opowieści, zadawać zagadki, odpowiadać na pytania. Do Państwa dyspozycji będzie też strefa chilloutu oraz kino prezentujące filmy o parkach narodowych. Zaplanowane działania odbywać się będą na stanowiskach poszczególnych parków, ale odbędzie się także gra terenowa, której przejście zapewni symboliczną odznakę znawcy podlaskich parków.

Dzięki gościnności i uprzejmości Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, tego dnia zostaną Państwu udostępnione do zwiedzania wystawy z przewodnikiem! Dodatkowa obecność na Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich zapewni poczęstunek.

Piknik Podlaskich Parków jest doskonałą okazją do: poszerzenia wiedzy na tematy związane z ekosystemami i ochroną środowiska naturalnego, promocji walorów przyrodniczych województwa podlaskiego i pokazania bogatej oferty edukacyjnej parków. To też świetny pomysł na aktywne spędzenie soboty w pięknym miejscu, bez pośpiechu, w rodzinnym gronie. Zapraszamy zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów!

Zatem
Koleżanko, Kolego przyprowadź znajomego swojego,
aby poznać niezwykłość każdego parku narodowego i krajobrazowego,
my z wszystkich niedowiarków
uczynimy znawców podlaskich parków!

Organizatorami Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych są:
Białowieski Park Narodowy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W organizację wydarzenia zaangażowali się:
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Suwalski Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych objęty został honorowym patronatem Głównego Konserwatora Przyrody, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Panią Małgorzatę Golińską.

data: 03.07.2021
godziny: od 11 do 17
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
wstęp: 2,5 zł