Transgraniczne szkolenie dla nauczycieli
 

1 czerwca 2021r. rozpoczęliśmy realizację transgranicznego projektu „Przyrodnicza  skarbnica ponad granicami" realizowanego w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w Priorytecie 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego, dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Do wykonywania zadań projektowych jako pierwsza przystąpiła młodzież i nauczyciele z obu partnerskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Szkoły Średniej nr 3 z Pińska. Mamy już listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie!

A już w najbliższy poniedziałek - 5 lipca - rozpoczynamy 4-dniowe transgraniczne szkolenie dla nauczycieli. Weźmie w nim udział kadra nauczycielska z partnerskich szkół z Hajnówki i Pińska oraz przedstawiciele obszarów chronionych - Białowieskiego Parku Narodowego i  Lokalnego Funduszu Środowiskowego "Rezerwaty Obwodu Brzeskiego" z Białorusi.

I część szkolenia zaplanowano na 5-7 lipca br. W trakcie szkolenia, które z racji sytuacji epidemicznej będzie miało częściowo charakter online, odbędą się specjalistyczne wykłady botaniczno-etnograficzne oraz pokaz przygotowanych filmów z terenu Puszczy Białowieskiej, w tym z Białowieskiego Parku Narodowego oraz z Rezerwatów Obwodu Brzeskiego. Polscy uczestnicy szkolenia odwiedzą też „Ziołowy Zakątek w Korycinach, w którym wezmą udział w zielarskich warsztatach oraz zwiedzą Ogród Botaniczny i zakład przetwórstwa ziół.

Podsumowanie tego działania, z prezentacją nagranych materiałów filmowych z Podlasia i Polesia, odbędzie się 27 sierpnia br. 

Odpowiedzialność za zawartość tej notatki prasowej leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.