Remont Domu Marszałkowskiego - podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku
 

W dniu 1 lipca 2021 roku dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Michał Krzysiak uczestniczył w uroczystości podpisania umowy dotacji na przekazanie Parkowi środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Dotacja w wysokości 50 000,00 zł została przekazana na remont „Domu Marszałkowskiego". Są to środki na wymianę stropu korytarza, wymianę nadproży oraz remont powierzchni ścian wewnętrznych - w części administracyjnej budynku.
Jak powiedział podlaski wojewódzki konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz: „dofinansowano różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków - są to prace budowlane, restauratorskie, a także prace naprawcze". Finansowe wsparcie otrzymały w województwie 52 obiekty - kościoły, cerkwie, drewniane domy, budynki użyteczności publicznej, a także rzeźby, obrazy, i organy. Właściciele podlaskich zabytków na prace konserwatorskie otrzymali łącznie ponad 2,2 mln złotych. 
Prof. Małgorzata Dajnowicz podczas uroczystości poinformowała o zmianach w rozporządzeniu w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. "Został przesunięty termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do wojewódzkiego konserwatora zabytków - z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji."
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków - prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz zachęcała właścicieli zabytków do umieszczania na nich tzw. „Błękitnej Tarczy", czyli znaku informującego o tym, że obiekt podlega ochronie. Zapewnia to obiektowi rozpoznawalność i podnosi świadomość u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości tego obiektu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.
W bieżącym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło blisko 90 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich podlaskich zabytków.  Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

na podstawie: wuoz.bialystok.pl