Podsumowanie I części Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli
 

W dniach 5-7 lipca 2021 r. odbyła się pierwsza część Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli, zrealizowanego w ramach polsko-białoruskiego projektu pn. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W szkoleniu wzięła udział kadra nauczycielska z partnerskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Państwowej Instytucji Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 miasta Pińska" oraz pracownicy obszarów chronionych: Białowieskiego Parku Narodowego i  Lokalnego Funduszu Środowiskowego „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego" z Białorusi.

Pierwszego dnia szkolenia, którego organizatorem był Białowieski Park Narodowy, uczestnicy wysłuchali wykładu oraz obejrzeli filmy dr Patryka Czortka pn. „Cenne i rzadkie składniki szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej i jej przedpola w dobie Antropocenu". Poznali przyczyny zagrożeń roślinności Puszczy Białowieskiej oraz zalecenia, jak można zmniejszyć zagrożenia w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin. Spora dawka wiedzy poświęcona była inwazjom biologicznym, w tym gatunkom roślin inwazyjnych. Przykładem jest nawłoć kanadyjska, która rozprzestrzenia się na Polanie Białowieskiej. Jest ona silnym kolonizatorem, eliminuje wiele naturalnie występujących gatunków roślin. Z powodu bujnych, żółtych kwiatostanów uważana była dawniej za atrakcyjną roślinę dekoracyjną, dlatego mocno rozprzestrzeniała się z przydomowych ogródków. Dr Czortek zwrócił uwagę, że metoda walki z gatunkami inwazyjnymi polegająca na usuwaniu roślin i ich składowaniu na dzikich wysypiskach przynosi często odwrotny skutek - z takich składowisk rośliny rozprzestrzeniają się na nowe tereny. 

Kolejny wykład przedstawiła dr Ewa Pirożnikow pn. „Las leczy i żywi; tradycja użytkowania leczniczego i pokarmowego roślin leśnych na Podlasiu". Polska, w porównaniu z innymi krajami Europy, wykorzystuje mały procent roślin (zaledwie 5%), w stosunku do tego, co mogłaby wykorzystywać (35%). Na Podlasiu zachowała się pamięć o użytkowaniu pokarmowym (kulinarnym) dziko rosnących roślin naczyniowych. Naukowcy, w wyniku wywiadów z mieszkańcami, odnotowali co najmniej 148  gat. roślin wykorzystywanych przez człowieka. Osobliwością Puszczy Białowieskiej jest zupa z podagrycznika pospolitego, do dziś przygotowywana przez mieszkańców obrzeży Puszczy. Do sporządzania zup używano także innych gatunków roślin: czosnku niedźwiedziego, bluszczyka kurdybanka, ostrożenia warzywnego. Tradycja użytkowania roślin dziko rosnących w regionie Puszczy Białowieskiej zanika, bo: wsie się wyludniają; mieszkańcy rzadziej chodzą do lasu, a wolny czas spędzają w inny sposób; wiele gotowych produktów można kupić w sklepach; jest moda na „nowoczesność" - wchodzą nowe potrawy; zanika wiele naturalnych stanowisk różnych gatunków roślin. W swoim ciekawym i barwnym w zastosowanym słownictwie wystąpieniu dr E. Pirożnikow dokonała prezentacji roślin odpowiedzialnych za nasze zdrowie oraz „bywalcach" naszej kuchni.

Wykładowcy zadbali o rzeczową i obszerną ilość informacji dotyczących zarówno wartości przyrodniczej naszego regionu, jak i kulturowotwórczej roli występujących tu roślin. Zarówno dr E. Pirożnikow, jak i dr P. Czortek podkreślali wyjątkowość regionu Puszczy Białowieskiej, gdzie zachowały się niezwykle cenne rośliny, ale równie interesujące tradycje i zwyczaje ich wykorzystania.

Mieliśmy też okazję podziwiać umiejętność symultanicznego tłumaczenia polsko-białoruskiego, którym zachwyciła p. Natalia Gierasimiuk.

W drugim dniu szkolenia, organizowanym przez Partnerów z Białorusi, zapoznaliśmy się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Polesia. Dyrektor Rezerwatu „Sporovsky" Wadim Prаtasewicz opowiedział o osobliwościach przyrodniczych tego obiektu. Przedstawił temat koszenia łąk w rezerwatach obwodu brzeskiego oraz płynące z tego korzyści dla przyrody. Wszyscy słuchacze byli pod wrażeniem zachowanego bogactwa przyrody, nie tylko świata roślin, ale także m.in. wzrastającej populacji bardzo rzadkich ptaków: m.in. wodniczki, kulika, dubelta. W wystąpieniu Wadima Protasewicza wybrzmiał problem, z który borykamy się również my w regionie Puszczy Białowieskiej - obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz szybki spływ wody ciekami wodnymi. Pracownicy rezerwatów obwodu brzeskiego starają się spowolnić odpływ wód. Jednym z takich działań jest utworzenie sztucznego jeziora o roli zbiornika retencyjnego, który ich zdaniem przynosi założone efekty.

Siargey Tynavets - prodziekan Wydziału Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w swoim wystąpieniu przybliżył nam m.in. proces rozmnażania in vitro miodownika melisowatego - rzadkiej rośliny na Polesiu (rzadko spotykanej również i w Puszczy Białowieskiej), która masowo była pozyskiwana z naturalnych stanowisk z uwagi na wykorzystywanie w przemyśle spożywczym. Wykorzystanie składników roślinnych w życiu codziennym oraz  w obrzędach i świętach Białorusinów na Polesiu przybliżyła Pani A. Sadovskaya - starszy pracownik naukowy Muzeum Białoruskiego Polesia. Barwnie przedstawiła wciąż żywo funkcjonujące na Polesiu użytkowanie różnych roślin w rytuałach, ceremoniach i wróżbiarstwie, podkreślając wielkie znaczenie przyrody w kulturze i zwyczajach miejscowej ludności.

Z powodu epidemii COVID-19 dwa pierwsze dni szkolenia odbywały się na platformach internetowych za pomocą łączy online. Ale mimo odległości, podobieństwa przyrody i kultury naszych regionów - Puszczy Białowieskiej i Polesia, którym poświęcone  było szkolenie, sprawiły, że czuło się bliskość i jedność celów i dążeń Partnerów z Polski i Białorusi.

Trzeciego dnia szkolenia odbyły się przyrodnicze wyjazdy terenowe, realizowane oddzielnie przez uczestników z Polski i Białorusi. Białoruscy Partnerzy zajęcia praktyczne przeprowadzili w rezerwacie przyrody obwodu brzeskiego „Sporovsky". Polscy uczestnicy wyjechali do „Ziołowego Zakątka" na Podlasiu.

Bardzo pouczające i przydatne do realizacji dalszych działań projektu było poznanie przez polskich uczestników szkolenia Ogrodu Botanicznego i zakładu przetwórstwa ziół w „Ziołowym Zakątku" w Korycinach oraz uczestnictwo w przeprowadzonych w nim warsztatach zielarskich. Podczas warsztatów uczestnicy, bazując na naturalnych składnikach roślinnych,  sporządzali ziołowe herbaty o różnym działaniu, mieszanki przypraw do różnych rodzajów potraw oraz kosmetyki. Zajęcia poprzedziła merytoryczna opowieść pracownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Korycinach na temat każdej rośliny, której susz, owoce lub korzenie były zaproponowane do użycia podczas warsztatów. Po Ogrodzie Botanicznym oprowadził uczestników szkolenia Pan Mirosław Angielczyk - pomysłodawca, założyciel i właściciel tego edukacyjnego miejsca, a jednocześnie botanik. Specjalizacją założonego przez Niego Ogrodu Botanicznego są rośliny użytkowe, lecznicze, zagrożone i chronione.

Pan Mirosław Angielczyk okazał się nieprzecenioną kopalnią wiedzy. Pokazał wiele cennych użytkowych gatunków roślin, niegdyś szeroko stosowanych na Podlasiu i w regionie Puszczy Białowieskiej. Dziś powraca się do ich wykorzystywania. Przykładem jest bardzo cenna roślina o nazwie starodub łąkowy, której korzenie dawniej służyły za panaceum na wszystkie choroby. Dziś naukowcy rozpoczynają badania nad jej ponownym, szerokim wykorzystaniem.

Firma „Ziołowy Zakątek" istnieje od 1990 r. Współpracuje dziś z wieloma lokalnymi rolnikami prowadzącymi ekologiczne uprawy roślin. Sama również posiada 60-hektarowe gospodarstwo z uprawami ziół i owoców, suszarnie, magazyny, własne laboratoria. Zajmuje się m.in. obróbką warzyw i owoców z wykorzystaniem procesu liofilizacji (suszenie po zamrożeniu), dzięki któremu produkty nie tracą swoich dobroczynnych właściwości i aromatu. Firma zatrudnia dziś ponad 350 osób, będąc jednym z większych pracodawców w tym regionie.

Jak podkreślali sami uczestnicy szkolenia, warsztaty i zwiedzanie „Ziołowego Zakątka" było bardzo pouczającym, mocno merytorycznym i niezwykle inspirującym wyjazdem.

Druga część szkolenia odbędzie się 27 sierpnia br. Partnerzy projektu z Polski i Białorusi omówią nagrane materiały filmowe z wyjazdów terenowych na Podlasie i Polesie oraz wypracują najpilniejsze i najważniejsze do zrealizowania zadania dla zachowania cennych, rzadkich czy ginących gatunków roślin.

Informacja ze szkolenia dostępna jest także na poście na fb:
https://www.facebook.com/bialowieskipn/

Odpowiedzialność za zawartość tej informacji leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 

 

 

1.
000.jpg
2.
001a.jpg
3.
001aa.jpg
4.
001b.jpg
5.
001c.jpg
6.
001d.jpg
7.
002.jpg
8.
003.jpg
9.
003a.jpg
10.
004.jpg
11.
005.jpg
12.
006.jpg
13.
007.jpg
14.
009.jpg
15.
010.jpg
16.
017.jpg
17.
024.jpg
18.
025.jpg
19.
027.jpg
20.
032.jpg
21.
036.jpg
22.
049.jpg
23.
050.jpg
24.
053.jpg
25.
059.jpg
26.
060.jpg
27.
064.jpg
28.
080.jpg
29.
081.jpg
30.
082.jpg
31.
083.jpg
32.
084.jpg
33.
086.jpg
34.
088.jpg
35.
089.jpg
36.
100.jpg
37.
400.jpg
38.
500.jpg
39.
501.jpg
40.
600.jpg
41.
601.jpg
42.
699.jpg
43.
700.jpg
44.
701.jpg

 

Autorzy zdjęć:
Małgorzata Karczewska, Kacper Zacharewicz, Ireneusz Zacharewicz,
Hanna Schmidt, Anna Gierasimiuk