Redakcja Księgi Rodowodowej Żubrów informuje
 

Jak co roku o tej porze ukazał się drukiem kolejny rocznik Księgi Rodowodowej Żubrów, zawierający informację o żubrach żyjących na świecie. Nowy zeszyt KRŻ zawiera dane na koniec 2020 roku. Oto najważniejsze liczby:
Liczba żubrów w hodowlach zamkniętych - 1791
Liczba żubrów w hodowlach półwolnych - 501
Liczba żubrów żyjących na wolności - 6819
Łączna liczba żubrów na świecie - 9111

 

Z roku na rok przybywa żubrów: na koniec 2019 roku było ich 8461, a rok wcześniej - 7532. Najszybciej rośnie liczebność w stadach wolnych: w 2019 roku żyły w nich 6244 osobniki, a w 2018 - 5368. I to jest właściwy sukces restytucji, w której chodzi o przywrócenie gatunku naturze. Czy jednak możemy być już spokojni, że żubrom nic nie grozi i na zawsze pozostaną z nami? Niestety, ze względu na niewielką pulę genetyczną (wszystkie żyjące żubry noszą w sobie geny zaledwie 12 osobników), jest to bardzo wrażliwy gatunek, podatny na wiele chorób. Jego przyszłość jest wciąż niepewna i dlatego, choć w 2020 roku IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) zmieniła status żubra z „gatunku zagrożonego wyginięciem" na „gatunek bliski zagrożenia wyginięciem", to wciąż wymaga on troski i dokładnej obserwacji. Aby widok tego pięknego zwierzęcia, wynurzającego się z leśnych ostępów, cieszył zarówno nas, jak i przyszłe pokolenia. A spotkać go można od tego roku także w dwóch nowych miejscach w Polsce: w Lasach Janowskich oraz w Puszczy Rominckiej.

Więcej informacji o żubrach, a także wszystkie powojenne zeszyty „Księgi Rodowodowej Żubrów" w wersji elektronicznej znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.krz.bpn.com.pl