Informacja dla Nauczycieli - szkolnych koordynatorów Ekozespołów
W dobie ciągle rosnących zagrożeń Ziemi wartości propagowane w ramach realizacji Szkolnego Programy Ekozespołów pozostają aktualne. Cieszymy się, że Państwo, podobnie jak pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, nie szczędzą wysiłków, by młodemu pokoleniu Polaków przekazać wiedzę oraz nauczyć ich, jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, by młodzi ludzie mogli o sobie powiedzieć: „Jestem odpowiedzialny za swoje środowisko, dbam o jego stan”. W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, w placówkach oświatowych realizowane były kampanie na rzecz ochrony środowiska. Sprawozdania opisujące proekologiczne działania oraz zdjęcia (na płytach CD), będące ilustracją prowadzonych akcji lub też kroniki działań ekozespołów prosimy nadsyłać do dnia 21 maja 2010 r. na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego; Park Pałacowy 1; 17-230 Białowieża, z dopiskiem „Ekozespoły”. Chcielibyśmy uhonorować uczestników tegorocznej edycji programu za ich pożyteczną pracę, a sprawozdania z najciekawszych kampanii zostaną, jak co roku, wysłane na konkurs ogólnopolski do Fundacji GAP – Polska z siedzibą w Warszawie.

NASZE PRACE