Nowa wystawa czasowa w pawilonie edukacyjnym Rezerwatu pokazowego Żubrów BPN
 

Trzy obszary chronione, dwa państwa, jedna wystawa prezentująca prace wielu artystów!

Od najbliższej środy (15 września) zapraszamy do odwiedzenia najnowszej wystawy, będącej efektem pracy plenerowej kilkunastu artystów i fotografów z Polski i Białorusi.

Krajobrazy rzek i lasów, rzadkie gatunki zwierząt i roślin oraz dziedzictwo kulturowe uchwycone w kadrach i obrazach to zaproszenie do poznania wielu zaskakujących miejsc. Prace przedstawiają Dolinę Górnej Narwi (Polska), Republikański Rezerwat Biologiczny „Dniepro–Sożski” (Białoruś) i Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (Białoruś).

Plenery odbyły się w kwietniu i lipcu bieżącego roku w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”, realizowanym przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białoruski Zielony Krzyż, Republikański Rezerwat Biologiczny „Dniepro–Sożski” i Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny.

Organizator wystawy: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
• Współorganizator: Białowieski Park Narodowy