Projekt Białowieskiego Parku i Partnerów - wspólnie na rzecz przyrody
 

Białowieski Park Narodowy z przyjemnością informuje, że nasz transgraniczny polsko-białoruski projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" zyskał uznanie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie i został projektem tygodnia.

Przedsięwzięcie to realizuje sześciu Partnerów z Polski i Białorusi: II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Powiat Hajnowski, Lokalny Środowiskowy Fundusz „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego",  Państwowa Instytucja Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska", Departament Edukacji Miasta Pińsk oraz Białowieski Park Narodowy, który jest Partnerem Wiodącym. Tematem przewodnim projektu jest ochrona zagrożonej flory regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia poprzez podniesienie świadomości społeczności lokalnych nt. potrzeby zachowania naturalnych ekosystemów przyrodniczych.

W projekcie zaplanowano różnorodne działania. Pierwsze z nich właśnie zrealizowaliśmy. To Transgraniczne szkolnie dla nauczycieli i Warsztaty dla uczniów, które dostarczyły rzetelnej wiedzy botanicznej oraz kulturowej na temat roślin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Szczegóły mogą Państwo znaleźć pod adresem:

https://www.pbu2020.eu/pl/news/2280

oraz na podstronie projektu:

https://www.bpn.com.pl/images/stories/opisy/edukacja/projekt/index.html