Dotacje UE i BP

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoDofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania:
Remont powierzchni ścian wewnętrznych w części administracyjnej w budynku „Dom Marszałkowski"
wraz z wymianą stropu korytarza i wymianą nadproży.

Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Całkowita wartość: 136 953,72 zł


logo PWKZ

Prace przy zabytku zostały dofinansowane przez
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji udzielonej
w roku 2021