Walka z przestępczością na gatunkach dużych ssaków drapieżnych oraz żubrach

     — szkolenie dla Służb Celno-Skarbowych i Policji.

 

W dniach 20-21 października w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbyło się szkolenie dla Służb Celno-Skarbowych i Policji. Fundacja WWF Polska w ramach projektu LIFE EUROLARGECARNIVORES zorganizowała we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym szkolenie na temat walki z przestępczością na gatunkach dużych ssaków drapieżnych oraz żubrach.

Na szkoleniu można było usłyszeć wiele cennych informacji na temat przykładów przestępczości przeciwko dużym drapieżnikom w Polsce i Europie w prelekcji wygłoszonej przez Panią dr Katarzynę Bojarską. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Michał Krzysiak w swojej prelekcji poruszył temat aspektów prawnych mówiących o ochronie zwierząt chronionych. Przedstawiono też przypadki kłusownictwa na zwierzętach chronionych zarejestrowane w ostatnich latach na terenie Puszczy Białowieskiej. Szkolenie rozpoczęto wykładem na temat bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych i żubrów. Organizatorzy - fundacja WWF zaprezentowali założenia projektu LIFE EUROLARGECARNIVORES. Wzbogaceniem szkolenia było też zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego.

Fot. Tomasz Kołodziejczak, Białowieski Park Narodowy