Relacja z Pikniku Edukacyjnego i urodzinowej gry terenowej - 23 października 2021 w Hajnówce
 

Na terenie Hajnówki, w dniu 23 października odbyło się wydarzenie: Piknik Edukacyjny, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2. Współorganizatorem był Białowieski Park Narodowy.

Wydarzenie odbyło się w ramach podsumowania bloku projektów, realizowanych wspólnie przez placówki przedszkolne i szkolne oraz Białowieski Park Narodowy, pod hasłem „Zielona Hajnówka".

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym, zarówno dla Hajnówki (mija 70 lat od nadania praw miejskich miastu), jak też dla Białowieskiego Parku Narodowego (100 lat objęcia obszarów przyrodniczych ochroną rezerwatową). Dla uczczenia święta zorganizowano 10 jubileuszowych zestawów promocyjnych. Zielona Hajnówka realizowana była we współpartnerstwie Urzędu Miasta i Białowieskiego Parku Narodowego oraz placówek szkolno-wychowawczych.

Sobotni Piknik to wydarzenie edukacyjne, które rozpoczęło się od rozegrania urodzinowej gry terenowej. Zabawa polegała na odwiedzeniu siedmiu stanowisk w Hajnowskim Domu Kultury. Na każdym z nich gracze wykonywali jedno zadanie składające się z aktywności intelektualnej i ruchowej. Po ich zaliczeniu przechodzili do kolejnego stanowiska. Uczestnicy posiadali kartę gry, na której zaznaczane były punkty oraz miejsce na zaliczenie aktywności. Poruszali się po trasie w ustalonej kolejności, bądź wybierając je losowo. Zespoły składały się z uczniów, były też zespoły rodzinne. W teren wyruszyło około 100 uczestników w ok. 20 zespołach.

Miasto jest głównym bohaterem gry. Urodzinowa gra była takim spojrzeniem na przestrzeń miejską, jakie miało zachęcić do twórczych działań, zabawy i przyjrzenia się ważnym instytucjom, którym patronuje miasto (Park Wodny). Uczestnicy zdobywali nowe informacje, nie tylko poprzez słuchanie, pisanie, oglądanie (HDK), lecz także przez działanie i przeżywanie (OSIR). W jednych stanowiskach zanurzali się w przeszłość miasta, poznawali historię ważnych ludzi (Biblioteka). Inne zadania odnosiły się do współczesnego oblicza Hajnówki (Urząd Miasta). Pracownicy BPN i wolontariusze rozmawiali z uczestnikami o 100 urodzinach Parku, o tym, co Park chroni i jak duża jest w nim różnorodność biologiczna. Aktywność praktyczna dotyczyła nauki rozpoznawania dwóch puszczańskich dzięciołów: białogrzbietego - ściśle związanego z martwymi drzewami liściastymi i trójpalczastego, związanego z martwymi drzewami iglastymi. Wszyscy uczestnicy uzyskali praktyczne informacje o charakterze naturalnych lasów Białowieskiego PN i jego kluczowym elemencie: martwym drewnie.

Na koniec czekały niespodzianki: worek z nagrodami oraz bigos z kiełbaskami, herbata, wata cukrowa. A wszystko to dzięki staraniom nauczycieli ze szkoły Podstawowej nr 2. Udział w grze dał szansę poznania ciekawych miejsc w naszym mieście w niecodzienny sposób.

Wielkie podziękowania należą się szkolnym wolontariuszom, którzy w sposób zrozumiały, bliski i własny przekazywali fakty z przyrody, historii i kultury.

Po zakończeniu gry terenowej przyszła kolej na prezentację wyników pracy nad projektami realizowanymi we współpracy z Białowieskim PN. Jakie działania projektowe zostały podjęte przez przedszkolaków, dzieci i młodzież ze szkół dla uczczenia 70.tych urodzin Hajnówki?

Dzieci z grupy pani Iwony Ciep-Zaniewskiej z Przedszkola Samorządowego nr 5 przygotowały prezentację o tym, jak ważne są drzewa w mieście. Było to artystyczne podsumowanie projektu realizowanego w tej placówce, w wyniku którego m.in. około 100 dzieci z oddziałów 5 i 6 latków uczestniczyło w serii zajęć terenowych w Hajnówce, ucząc się i poznając sędziwe drzewa w mieście i ich znaczenie dla przyrody. Dodatkowo dzieci z rodzicami po wyszukaniu drzew głosowali na najpiękniejsze. Wybrano też trzy drzewa, dla których przygotowano formalne wnioski o wpis do ewidencji drzew pomników-przyrody.

Grupa dzieci pod opieką pani Joanny Rejent przygotowała poruszający montaż muzyczno-poetycko-słowny o Hajnówce. Efekt wielu tygodni pracy i ćwiczeń doceniła publiczność gromkimi brawami. Sam Piknik Edukacyjny był zwieńczeniem zaangażowania Szkoły Podstawowej nr 2, a jego integralną częścią była terenowa gra urodzinowa przygotowana specjalnie na tę okoliczność.

Szkoła Podstawowa nr 3 zaprezentowała rezultat wielu zaangażowanych spacerów rodzinnych, szkolnych po najbliższej okolicy. Opracowali i wydali folder: Na 70 lecie Hajnówki o 70 powodach (miejscach) wartych odwiedzenia w rejonie szkoły na Judziance. Uczennice z klasy pani Angeliki Oniszczuk przypomniały też o warsztatach dla nauczycieli na pobliskich Górniańskich Łąkach. Więcej informacji: folder i szczegółowy opis wycieczek z kodami QR na stronie szkoły.

Na zakończenie, w części artystycznej, zaprezentowały się zespoły z Hajnowskiego Domu Kultury. W samym amfiteatrze hajnowianie odwiedzali stoiska Fundacji Oni to My, namiot z wyrobami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Był też kiermasz i loteria fantowa dla Rahimka, a w krwiobusie oddano krew zostawiając Dar Serca Gabrysiowi Teterdynko.

Białowieski Park Narodowy serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym pracownikom z  instytucji uczestniczących w  Pikniku: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 5 (ul. Reja), Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Park Wodny, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta.

 
1.
dsc00327.jpg
2.
dsc00333.jpg
3.
dsc00336.jpg
4.
dsc00341.jpg
5.
dsc00347.jpg
6.
ewa10.jpg
7.
ewa11.jpg
8.
ewa14.jpg
9.
ewa17.jpg
10.
ewa18.jpg
11.
ewa19.jpg
12.
ewa27.jpg
13.
ewa30.jpg
14.
ewa37.jpg
15.
ewa41.jpg
16.
ewa43.jpg
17.
ewa44.jpg
18.
ewa46.jpg
19.
ewa47.jpg
20.
ewa6.jpg
21.
ewa7.jpg