Noc z Rysiem w Białowieskim Parku Narodowym
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza do udziału w Nocy z Rysiem! Wydarzenie odbędzie się dn. 27 listopada!

Gdzie:
- w formie wydarzenia online transmitowanego
  z Białowieskiego Parku Narodowego

Kiedy:
- 27 listopada 2021 r.

 

 

Jak uczestniczyć :
- Link do spotkania „Noc z Rysiem" w dniu 27 listopada 2021 r. godz. 13:00 - 17:30:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY2YmQ4MGQtODUwMS00MmNlLWI0YjYtOWQ5YTBjNDI0NGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8eb5024-bfd8-45c5-96b0-1fb317bf80ab%22%2c%22Oid%22%3a%2206f9a0db-b2ca-4c12-b653-06f92100d31f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Link działa w przeglądarkach: Microsoft Edge, Google Chrome, najlepiej w trybie prywatnym.

PROGRAM WYDARZENIA
27 listopada 2021
r. (sobota)
13.00-14.00 wykład: „O biologii i ekologii rysia" Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt
14.00-14.30 wykład: „Ryś eurazjatycki - aspekty prawne ochrony gatunku" Jakub Romanowski
14.30-15.15 wykład: „Rysie w ludzkim świecie" Dr hab. Sabina Pierużek-Nowak
15.15-15.30 przerwa
15.30-16.15 wykład: „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski" Magdalena Tracz
16.15-17.00 wykład: „Lynx subitis - czyli dziki kot potrzebuje pomocy" Dr Michał Krzysiak
                    i Elwira Plis-Kuprianowicz
17.00-17.10 Prezentacja montażu filmowego - wykonanie: Tomasz Kamiński
17.10-17.30 Wernisaż online prac konkursu plastycznego: „Święta z Rysiem"

DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE NOCY Z RYSIEM:
Prelegenci sesji wykładowej
Krzysztof Schmidt - Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, autor i współautor około 70 publikacji naukowych oraz 40 prac popularno-naukowych, współautor planów ochrony rysia i wilka w Polsce. Główne zainteresowania badawcze K. Schmidta, to problemy związane z ekologią i naukowymi podstawami ochrony ssaków drapieżnych.
Jakub Romanowski - Naczelnik Wydziału do spraw Ochrony Gatunkowej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody, uczestnik wielu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, stosowania prawa krajowego oraz Unii Europejskiej, od początku pracy zawodowej związany z ochroną przyrody.
Sabina Pierużek-Nowak - Prezes Stowarzyszenia Dla Natury „Wilk", autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilku książek oraz wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapieżnych. Od 1996 r. nieprzerwanie pracuje dla przyrody - za tę działalność została wyróżniona m. in. nagrodą miesięcznika National Geographic-Polska - Traveler 2009 (2010) oraz nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011).
Magdalena Tracz - reprezentuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodniczego, przywraca rysie naturze realizując od 2017r.projekt PN: „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Michał Krzysiak - Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, wcześniej starszy specjalista ds. ochrony przyrody - lekarz weterynarii.
Wykładowca dla słuchaczy specjalizacyjnych studiów podyplomowych: Choroby Zwierząt Nieudomowionych oraz z zakresu przedmiotów: Zoologia Leśna, Gospodarka Łowiecka, Zarządzanie populacjami zwierząt, Bioetyka, socjologia i etologia zwierząt w Instytucie Nauk Leśnych, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.
Występuje jako ekspert zarządzania populacją żubra oraz specjalista chorób zwierząt nieudomowionych w programach radiowych i telewizyjnych
Elwira Plis-Kuprianowicz - od 2010 roku czynny lekarz weterynarii. Specjalista chorób przeżuwaczy. Od 2019 lekarz weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym na stanowisku Specjalista do spraw ochrony przyrody. Na co dzień zajmuje się leczeniem dzikich zwierząt i pracą w ośrodku rehabilitacji BPN oraz opieką nad zwierzętami w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.
Tomasz Kamiński, autor montażu zdjęciowego, jest z wykształcenia biologiem, jest entuzjastą fotografii przyrodniczej, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. 

Opracowanie plakatu wydarzenia: A. Saveljev
Ilustracja autorstwa Алексея Субботина