Zapraszamy na inaugurację obchodów 100-lecia istnienia Białowieskiego Parku Narodowego
 

29 grudnia 1921 r. utworzono w Puszczy Białowieskiej pierwsze 5 rezerwatów przyrody, z których 2 dały początek Białowieskiemu Parkowi Narodowemu (BPN). 21 grudnia 2021 r., o godz. 12.00, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odbędzie się inauguracja obchodów 100-lecia istnienia BPN. W wydarzeniu, które odbędzie się w formule hybrydowej, wezmą udział Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, Michał Krzysiak, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego oraz członkowie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu w formule online.

Aby wziąć w nim udział prosimy o skorzystanie z poniższego linku i danych zalogowania:

Join link:
https://klimat.webex.com/klimat/j.php?MTID=m0d22811cb4e7a5f23e129a12e9681151

Event number:
2551 986 9453

Event password:
2B3y2Ay75jn (22392297 from phones)

Join by phone
+1-415-655-0001 US Toll

Access code: 255 198 69453

 

Program inauguracji obchodów 100-lecia istnienia Białowieskiego Parku Narodowego
"Białowieski Park Narodowy. 1921-2021. Sto lat ochrony"

1. Otwarcie - Aleksander Brzózka, Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

2. Wystąpienie Małgorzaty Golińskiej, Sekretarz Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody; 

3. Prezentacja Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dra Michała Krzysiaka - „Działalność i misja Białowieskiego Parku Narodowego - ochrona i wyzwania na przyszłość"; 

4. Prezentacja Członka Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, pracownika Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej - „Od czasów Jagiełły do współczesności - Białowieski Park Narodowy spadkobiercą królewskiej tradycji ochrony puszczy";

5. Prezentacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży, Instytutu Badawczego Leśnictwa dra hab. Rafała Palucha - „Unikatowość procesów naturalnych w Białowieskim Parku Narodowym";

6. Zakończenie konferencji - Aleksander Brzózka, Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.