Ferie w Białowieży
 

W dniach 24.01-4.02 będą trwały ferie zimowe. Dzieci i młodzież przebywające w gminie Białowieża zapraszamy do ich wspólnego spędzenia! W ramach ferii organizowanych przez Białowieski Ośrodek Kultury, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego poprowadzą dwa dni zajęć: oba feryjne wtorki w godzinach 9-14. Spędzimy czas poznawczo, odkrywczo, twórczo. I oczywiście - w dobrym towarzystwie i pięknych okolicznościach zimowej przyrody.

Plan feryjny wtorkowy jest następujący:
25.01, godzina 9-14 - Muzeum od środka, spacer po Parku Pałacowym, zajęcia edukacyjno - plastyczne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN,
1.02, godzina 9-14  - Rezerwat Pokazowy Żubrów (zagrody, Pawilon Edukacyjny Żubra), ognisko na Filipówce.

 

WAŻNE!!!

Pamiętajcie o właściwym ubraniu - część czasu spędzimy na powietrzu!
Ponadto na zajęcia w dniu 25.01 weźcie ze sobą ulubioną zabawkę
Zapisujcie się na zajęcia telefonicznie: 85-681-24-60 lub 503-939-315