Obchody Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej
Białowieski Park Narodowy w ramach obchodów Światowego Roku Różnorodności Biologicznej ONZ – 2010 zaplanował kilka przedsięwzięć:
Między innymi w dniu 20 maja (czwartek) serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Obchody Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej w formie seminarium dla młodzieży. Uczestnikami podobnie, jak w roku ubiegłym będą uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych z Euroregionu Puszczy Białowieskiej.
28 lutego odbyło się szkolenie dla nauczycieli pn.: Wzmacnianie edukacji nt. różnorodności biologicznej – przygotowanie do prowadzenia szkolnych, terenowych obserwacji przyrodniczych. Szkolenie dotyczy uczestnictwa BPN w dwóch projektach realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego: Rok 2010 Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne i kampanię edukacyjno-informacyjną oraz Edukacja i podnoszenie świadomości dot. środowiska ożywionego i różnorodności biologicznej (Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment – BEAGLE) projekt programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme.
25 kwietnia uczestniczyliśmy w Festynie Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie prowadząc konkursy i zabawy uczące uczestników/odwiedzających stoisko BPN o ogromnej różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej oraz „dobrych nawykach dla klimatu”, które pomogą tą różnorodność zachować. 
W ramach realizacji projektu pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” odbędą się szkolenia dla pracowników BPN o tematyce poruszającej zagrożenia różnorodności biologicznej, jak np. szkolenie w dniu 28 maja - Gatunki inwazyjne roślin w Puszczy Białowieskiej.
Planowany jest do druku pakiet edukacyjny „Poznajemy różnorodność biologiczną Puszczy Białowieskiej” przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz ich nauczycieli oraz wojewódzki konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”.


dr Joanna Bober
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
Białowieskiego Parku NarodowegoŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM II edycja

Białowieża, 20 maja 2010 r.

Sala konferencyjna Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN09.00    –    Otwarcie uroczystości
09.10    –    Przybliżenie idei święta
09.20    –    Prezentacja gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży
                  multimedialne prezentacje przyrodnicze
10.00    –    „Różnorodność herpetofauny Polski”
                  dr Renata Krzyściak - Kosińska
                  Pracownia Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego

10.30    –    Przerwa na kawę

10.50    –    Prezentacja uczniów z Publicznego Gimnazjum w Dubinach
                  multimedialna prezentacja przyrodnicza
11.10    –    Prezentacja uczniów Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
                  multimedialna prezentacja pracy badawczej przygotowanej w ramach olimpiady biologicznej
11.30    –    Prezentacja uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży
                  multimedialna prezentacja przyrodnicza
11.50    –    Diaporama fotografii przyrodniczej Andrzeja Keczyńskiego
                  Pracownia Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego

12.00    –    Przerwa na kawę

12.20    –    „Różnorodność storczyków”
                  mgr Małgorzata Karczewska
                  Pracownia Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego
12.40    –    Prezentacja studentów z naukowego koła ekologów „Cico-nia” z Akademii Podlaskiej w Siedlcach
                  multimedialna prezentacja przyrodnicza

13.00    –    Zakończenie uroczystości przy kawie

13.10    –    Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN
                  Botaniczna wycieczka po Parku Pałacowym
                  wejście na ekspozycję i wycieczka dla chętnych!