24 marca 2022 roku odbyło się w Białowieży ważne i podniosłe wydarzenie

     – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia POMNIKA PAMIĘCI SYBIRAKÓW.

 

W regionie Puszczy Białowieskiej największa wywózka mieszkańców na Syberię miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Pociągi towarowe odjeżdżały z Białowieży, Hajnówki i Świsłoczy wywożąc kilka tysięcy osób do obwodu nowosybirskiego. Wywózki powtórzyły się w latach kolejnych. Pomnik upamiętniający te straszne fakty powstał w październiku 2021 roku przy starych torach za stacją Białowieża Towarowa – w miejscu, z którego na Syberię odjechały białowieskie rodziny leśników aresztowane w nocy 9 na 10 lutego 1940 r.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele katolickim w Białowieży, następnie przybyli Goście i mieszkańcy Białowieży udali się pod pomnik w pobliżu dawnego dworca Białowieża Towarowa. Tam dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika, zamurowano kapsułę z listą osób wywiezionych na Sybir. Po modlitwie ekumenicznej głos zabrał starosta hajnowski Andrzej Skiepko, wójt gminy Białowieża Albert Litwinowicz, dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Nowak. Przedstawiciele samorządu terytorialnego i białowieskich instytucji złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
„Inicjatywa uczczenia pamięci Sybiraków z regionu Puszczy Białowieskiej jest wspólnym dziełem Białowieskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Wójta Gminy Białowieża Alberta Litwinowicza, białowieskich proboszczów: ks. kan. Bogdana Popławskiego i ks. prot. Sergiusza Korcha, dyrektora RDLP w Białymstoku Andrzeja Nowaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża Dariusz Skirko i dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży Anny Kulbackiej."
W uroczystościach uczestniczyli również Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

Fot. Ireneusz Zacharewicz, BPN