Uwaga! Duże niebezpieczeństwo pożarów!
 

Tegoroczny koniec zimy i początek wiosny są bardzo suchymi okresami, przez co w lasach i na łąkach jest bardzo sucho. W związku z tym nasze rozważne zachowanie w lasach, na łąkach nabiera bardzo istotnego znaczenia.Ponad 90% pożarów wywołuje człowiek, dlatego pamiętajmy o odpowiedzialnym korzystaniu z dóbr przyrodniczych:
    1. korzystaj wyłącznie z obszarów do tego przeznaczonych: tras, ścieżek, szlaków, miejsc postoju,
        parkingów,
    2. nie wjeżdżaj samochodem do lasu i na łąki,
    3. nie rozpalaj w lesie i jego pobliżu żadnego ognia,
    4. nie pal papierosów i nie porzucaj niedopałków, nie zostawiaj dogaszonych zapałek,
    5. nie wypalaj łąk,
    6. nie wyrzucaj żadnych śmieci, a już zwłaszcza butelek i szkła.

 

30 marca 2022 roku Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr hab. Michał Krzysiak oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak podpisali porozumienie o współpracy w celu ochrony przeciwpożarowej lasów Puszczy Białowieskiej - zarówno tych położonych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, jak i puszczańskich Nadleśnictw. Puszcza Białowieska jest jednym obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, stąd wspólne siły nakierowane na jej ochronę przed możliwym zniszczeniem pożarami.