Białowieski Park Narodowy wydał folder edukacyjno-informacyjny PN:

     Królowie Polski w Puszczy Białowieskiej autorstwa Prof. Bogumiły Jędrzejewskiej.

 

W książeczce PN: Królowie Polski w Puszczy Białowieskiej, stanowiącej kolejną pozycję wydawniczą z cyklu „Wszystko o Białowieskim Parku Narodowym", jej autorka przedstawia udokumentowane przyjazdy królów Polski do Puszczy Białowieskiej. Wyjaśnia również, jak wielkie znaczenie dla władców miały puszczańskie ostępy.

„Królewska puszcza, królewska zwierzyna, królewskie łowy... Od wstąpienia na tron Polski Władysława Jagiełły w 1386 r. do końca panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i III rozbioru Rzeczpospolitej w 1795 r. Puszcza Białowieska była puszczą królewską .... „

„...Dwa z licznych krótkich pobytów Jagiełły w Puszczy Białowieskiej warte są odnotowania. W październiku 1427 r. król mógł się zatrzymać w Białowieży (9/10 X) w drodze z Brześcia do Połągi nad Bałtykiem, gdzie wybrał się specjalnie, aby zobaczyć  morze. Ostatni w życiu Jagiełły pobyt w Starej Białowieży miał miejsce w styczniu 1434 r., na 4 miesiące przed jego śmiercią. ..."

„...Kazimierz większość przyjazdów do Białowieży odbył wiosną - w marcu, kwietniu i maju - lubił bowiem świętować Wielkanoc na Litwie. W marcu 1459 r. król i królowa Elżbieta spędzili w Białowieży ponad tydzień. ..."

„...W 20 roku panowania w Rzeczpospolitej, jej ostatni władca, Stanisław August Poniatowski, przybył do Puszczy Białowieskiej na dwudniowe łowy w drodze na sejm do Grodna. 6 sierpnia 1784 r. król wyruszył z zamku w Warszawie. Nie była to jednak typowa podróż Warszawa - Grodno. Przez 33 dni Stanisław August ze swym dworem przemierzył 1000 kilometrów, odwiedzając ponad 50 siedzib szlacheckich i rezydencji magnackich. ..."

„...1 września o godz.10 wielki orszak wyjechał z Białowieży do zagrody Teremiska. Król zaprosił do swej karety kardynała Archetti. W altanie podano śniadanie, po czym rozpoczęto polowanie, strzelając do zwierzyny naganianej przez chłopstwo przed altanę...."

 

Ww. historyczne ciekawostki możemy odnaleźć w najnowszej publikacji  Białowieskiego Parku Narodowego, współfinansowanej przez Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy.
Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej dziejów Puszczy Białowieskiej na przestrzeni wieków zapraszamy do lektury folderu edukacyjno - informacyjnego pn. Królowie Polski w Puszczy Białowieskiej autorstwa Prof. Bogumiły Jędrzejewskiej, wydanej w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Zachęcamy, aby wraz z autorką odkrywać na nowo dziedzictwo Królewskiej Epoki w dziejach Białowieży.
Wydawnictwo będzie dostępne w sprzedaży - w punktach Białowieskiego Parku Narodowego.