Pod koniec 2021 roku Białowieski Park Narodowy wydał po raz trzeci folder edukacyjno-informacyjny

     pt. „Białowieski Park Narodowy w pigułce” autorstwa doktora Czesława Okołowa, wieloletniego
     dyrektora Parku i badacza przyrody Puszczy.

 

Dwa wcześniejsze wydania tego folderu cieszyły się dużą popularnością stąd inicjatywa, aby w roku 2021 z okazji 100-lecia początku Białowieskiego Parku Narodowego wydać niniejsze wydawnictwo.
Sfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. „Białowieski Park Narodowy w pigułce" to uzupełniona, zwięzła historia Parku oraz  charakterystyka najważniejszych walorów przyrodniczych i cech wyróżniających Białowieski Park Narodowy na tle przyrody Polski i Europy.

„...Początki parku narodowego wiążą się z wyprawą grupy uczonych pod wodzą prof. Władysława Szafera w kwietniu 1919 r. do Białowieży, której celem było sprawdzenie , czy zachowały się jeszcze w Puszczy żubry..."
„...W dawnym Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego zinwentaryzowano ponad 10 000 drzew o wymiarach pomników przyrody..."
„...W wielu fragmentach drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego mają cechy lasu pierwotnego. Jest to ewenement na niżu Europy w strefie lasów liściastych i mieszanych..."
„...Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym Parku jest grąd. Właśnie w grądach większość gatunków drzew osiąga swoje maksymalne rozmiary..."
„...Żubr - największy ssak Europy, jest symbolem Białowieskiego Parku Narodowego..."
„...Restytucja żubra jest najbardziej spektakularnym osiągnięciem Polski w ochronie przyrody. Białowieski Park Narodowy i jego pracownicy odegrali w tym dziele najważniejszą rolę..."
„...Białowieski Park Narodowy jest udostępniany zwiedzającym. Stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych w Polsce..." 
„Białowieski Park Narodowy w pigułce" należy do parkowego cyklu wydawniczego: „Wszystko o Białowieskim Parku Narodowym".
Jak można otrzymać to wydawnictwo?
Na przykład biorąc udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Białowieski Park Narodowy.