Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kita
 

23 kwietnia odszedł od nas prof. dr hab. Jerzy Kita - lekarz weterynarii, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, naukowiec zajmujący się między innymi problematyką epizootiologiczną chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, metodami rozpoznawania, profilaktyki i terapii chorób zakaźnych i etiopatogenezy oraz laboratoryjnymi metodami rozpoznawania i immunoprofilaktyki chorób wirusowych, w tym również żubrów.

Profesor związał swoje zawodowe życie z SGGW w Warszawie w 1951 r., rozpoczynając studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, który rok później został włączony w struktury SGGW. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał uchwałą Rady Wydziału Weterynaryjnego SGGW w 1964 r., natomiast sześć lat później obronił rozprawę habilitacyjną uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. W 1988 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor Jerzy Kita był nie tylko zasłużonym naukowcem - do ważnych osiągnięć należy: pierwsze w Polsce izolacje herpeswirusa I i parainfluenzy III, niebezpiecznych dla zdrowia przeżuwaczy; wyjaśnienie drogi zakażenia lisów i norek wirusem Aujeszky'ego oraz opracowanie szczepionek przeciw zakaźnemu zapaleniu jamy nosowej i tchawicy (IBR/IPV).
Profesor Kita pozostawił dorobek naukowy w postaci ponad 200 publikacji, w tym podręczników akademickich. Profesor pracował jako ekspert FAO (w latach: 1974-1977) i był członkiem licznych stowarzyszeń naukowych.
Ponadto, co szczególnie istotne dla Puszczy Białowieskiej i żubra, jako konsultant Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz członek Państwowej Komisji Ochrony Przyrody Profesor Jerzy Kita przez wiele lat zajmował się ochroną zdrowia żubra.

Fot. Źródło Internet