Nie zabieraj młodych ssaków
 

Wraz z wiosną i rozwijającą się roślinnością, na świat przychodzą ssaki. Pamiętajmy: NIE WOLNO ZABIERAĆ Z LASU, ŁĄK CZY PÓL MŁODYCH SAREN, JELENI, ŁOSI!!! Młode tych zwierząt w początkowym okresie życia pozostawiane są „bez opieki" - matka żeruje w pewnej odległości od malca. Młode jednak znajduje się w bezpiecznym miejscu, a matka często przychodzi do malca, żeby go nakarmić. Strategia ta daje malcowi bezpieczeństwo - matka swoją obecnością (widokiem, zapachem) mogłaby przyciągnąć drapieżniki. Młode jest natomiast dobrze ukryte, ma maskujące ubarwienie, nie rusza się, nie ma zapachu, dlatego nie przyciąga potencjalnych drapieżców. Kiedy nieco urośnie i nabierze sił, będzie towarzyszyć matce cały czas.
Dlatego my - ludzie - nie wtrącajmy się i nie zabierajmy młodym sarnom, jeleniom, łosiom szansy na dorastanie z matką, w naturalnym środowisku!

Corocznie do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Białowieskiego Parku Narodowego trafiają młode ssaki, odebrane matkom z ich naturalnego środowiska. Nawet pobyt w tak specjalistycznym Ośrodku nie daje 100% szansy na przeżycie. Ponadto, najczęściej takie zwierzęta - przyzwyczajone do człowieka - nie mają możliwości powrotu na wolność. Zdarza się też - jak w przypadku zeszłorocznej łani Miki - że zwierzę nie jest zsocjalizowane z innymi przedstawicielami swojego gatunku i przebywanie w zagrodzie ze stadem powoduje dla niego stres.

Wiosna to piękny czas, ale dla nas - kochających przyrodę - także bardzo ciężki, kiedy widzimy, jak młode zwierzęta, przez ludzką bezmyślność czy niewiedzę, zostają skrzywdzone na całe życie.