Konkurs fotograficzny dla rodzin: Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 

Świętokrzyski Park Narodowy organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny dla rodzin. Prace konkursowe można składać do 15 września 2022r.
Informacje o konkursie dostępne są na stronie:
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/rodzinne-fotostory/

1. Regulamin konkursu,
2. Formularz konkursu.