Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie!
 

Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ścieżką w „koronach drzew"  oraz wieżą widokową.

Spośród zgłoszonych prac Sąd konkursowy powołany przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zgodnie z Regulaminem konkursu, wg określonych kryteriów, wybierze najlepsze prace.

Pula nagród wynosi 70 tys. zł. (I Nagroda - 40 000 zł brutto, II Nagroda - 20 000 zł brutto i III Nagroda - 10 000 zł brutto). Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na ten cel Park przeznaczy kwotę ok. 210 tys. zł.

Termin składania prac mija 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na: https://bip.roztoczanskipn.pl/content.php?cms_id=1135.